Laatste berichten

A Christmas Eve

Zaterdag 11 december 2021

Noodgedwongen verplaatst naar de middag, maar wat was het een mooie, sfeervolle opmaat naar Kerstmis! We hebben genoten van bekende (en soms iets minder bekende) kerstkoorwerken van o.a. Purcell, Kodaly, Rutter en Praetorius. Ook kon bij sommige stukken worden meegezongen, bijvoorbeeld bij de traditionele Kerstmedley!

Onder muzikale leiding van Annemarie van Bragt
Tim Quak – vleugel
Gerard Wolfert – trompet

Recensie Rozenburgse Courant De Schakel dd. 15-12-2021:

Canticum Novum is weer life!

Het is weer ouderwets rumoerig in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg. Wel een beetje de omgekeerde wereld: om voldoende ruimte te kunnen houden zitten de koorleden voorlopig in de zaal in plaats van op het podium. Maar ook met afstand wordt er druk met elkaar gepraat en nieuwtjes uitgewisseld. En wat klinkt het zingen toch weer mooi! Anderhalf jaar Zoom-repetities hebben echt hun vruchten afgeworpen. Onder leiding van Annemarie van Bragt wordt het repertoire nu in rap tempo ingestudeerd en de koorklank is gelijk weer als vanouds. De koorleden en dirigente zijn heel blij dat ze elkaar weer kunnen zien, maar nog blijer dat ze elkaar weer kunnen horen zingen.

En er is nog meer goed nieuws: er is weer ruimte voor nieuwe aanwas! Dus wie er over denkt om in een koor te gaan zingen: wij repeteren op woensdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg. Belangstellenden kunnen gewoon voorafgaand aan de repetitie binnenlopen, of contact opnemen via: secretaris.canticumnovum@gmail.com.

Eerste repetitie-avond na vele, vele Zoomsessies!

Sing with Joy!

Op zaterdag 15 mei 2021 hoopt Canticum Novum een voorjaarsconcert te brengen in Muziektheater De Ontmoeting.

Dit keer een programma met toegankelijke muziek, van Bob Chilcott, John Rutter en andere componisten. Maar ook een uitstapje naar Scandinavïe, waaronder het prachtige Gabriellas Sang.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door pianist Tim Quak en zangeres Robin Negenborn.

Aanvang: 20:00 uur.
Toegangsprijs: € 10,00

Donatie DeltaPORT Donatiefonds

Goed nieuws! DeltaPORT Donatiefonds zegt een bijdrage van €500,- toe voor de aankoop van nieuwe partituren. Deze vormen een belangrijk onderdeel voor het eerstvolgende concert, welke gehouden zal worden op zaterdag 15 mei 2021 in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg.

Met dit concert, getiteld ‘Sing with joy!’, breidt Canticum Novum haar repertoire flink uit. Veel nieuwe werken zullen worden gezongen van verschillende componisten waaronder John Rutter en Bob Chillcot. Deze muziekstukken vallen onder het auteursrecht, waardoor het aankopen van originele partituren voor alle 33 koorzangers verplicht is. Canticum Novum is dan ook erg verguld met de extra bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds.

Het DeltaPORT Donatiefonds is een stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept de stichting haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van o.a. cultuur en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

2 jubilarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, op 10 februari, werden Marina Nattekaas en Marrie Bijl in het zonnetje gezet. Beide dames hebben zich inmiddels alweer 25 jaar verbonden aan ons koor. Samen komt dat neer op ruim 4500 gezongen zanguren!
Geheel verrast namen Marina en Marrie de bos bloemen en oorkonde in ontvangst. Volgens Marina is Canticum Novum door de jaren uitgegroeid tot een hechte groep met een uitzonderlijk goede sfeer. De vele koorreizen, grote concerten en de enthousiaste, professionele begeleiding van zowel de vorige dirigent: Bernhard Touwen als de huidige dirigent: Annemarie van Bragt, maakte het zeer de moeite waard om al die jaren te blijven. “Liefst blijf ik nog 25 jaar! Maar dan wordt het wel een bejaardenkoor”, lacht Marrie tijdens de vergadering.

In Dulco Jubilo

Zaterdag 2 november 2019

Op het programma stonden werken van Dietrich Buxtehude, waaronder In Dulci Jubilo, Membra Jesu Nostri en Das Neugebor’ne Kindelein. Maar ook het zeer bekende Gloria van Antonio Vivaldi.
Aan het concert werkten mee:
Waldin Roes (sopraan) en Maria den Hertog (mezzo-sopraan).
Koor en solisten werden begeleid door Arjen Leistra op het kistorgel en het Rozenburgs Gelegenheidsensemble.
Ook hoorde u het Brielse blokfluitduo Jos van den Enden en Yvonne Bosman.