Laatste berichten

2 jubilarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, op 10 februari, werden Marina Nattekaas en Marrie Bijl in het zonnetje gezet. Beide dames hebben zich inmiddels alweer 25 jaar verbonden aan ons koor. Samen komt dat neer op ruim 4500 gezongen zanguren!
Geheel verrast namen Marina en Marrie de bos bloemen en oorkonde in ontvangst. Volgens Marina is Canticum Novum door de jaren uitgegroeid tot een hechte groep met een uitzonderlijk goede sfeer. De vele koorreizen, grote concerten en de enthousiaste, professionele begeleiding van zowel de vorige dirigent: Bernhard Touwen als de huidige dirigent: Annemarie van Bragt, maakte het zeer de moeite waard om al die jaren te blijven. “Liefst blijf ik nog 25 jaar! Maar dan wordt het wel een bejaardenkoor”, lacht Marrie tijdens de vergadering.

Sing with Joy!

Op zaterdag 9 mei 2020 zingt Canticum Novum weer met veel plezier in Muziektheater De Ontmoeting.

Dit keer een programma met toegankelijke muziek, van Bob Chilcott, John Rutter en andere componisten. Maar ook een uitstapje naar Scandinavïe, waaronder het prachtige Gabriellas Sang.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door pianist Tim Quak en zangeres Robin Negenborn.

Aanvang: 20:00 uur.
Toegangsprijs: € 10,00

Donatie DeltaPORT Donatiefonds

Goed nieuws! DeltaPORT Donatiefonds zegt een bijdrage van €500,- toe voor de aankoop van nieuwe partituren. Deze vormen een belangrijk onderdeel voor het eerstvolgende concert, welke gehouden zal worden op zaterdag 9 mei 2020 in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg.

Met dit concert, getiteld ‘Sing with joy!’, breidt Canticum Novum haar repertoire flink uit. Veel nieuwe werken zullen worden gezongen van verschillende componisten waaronder John Rutter en Bob Chillcot. Deze muziekstukken vallen onder het auteursrecht, waardoor het aankopen van originele partituren voor alle 33 koorzangers verplicht is. Canticum Novum is dan ook erg verguld met de extra bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds.

Het DeltaPORT Donatiefonds is een stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept de stichting haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van o.a. cultuur en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

In Dulco Jubilo

Zaterdag 2 november 2019

Op het programma stonden werken van Dietrich Buxtehude, waaronder In Dulci Jubilo, Membra Jesu Nostri en Das Neugebor’ne Kindelein. Maar ook het zeer bekende Gloria van Antonio Vivaldi.
Aan het concert werkten mee:
Waldin Roes (sopraan) en Maria den Hertog (mezzo-sopraan).
Koor en solisten werden begeleid door Arjen Leistra op het kistorgel en het Rozenburgs Gelegenheidsensemble.
Ook hoorde u het Brielse blokfluitduo Jos van den Enden en Yvonne Bosman.

Middelburg Volkoren

Zondag 2 juni 2019 hebben we deel genomen aan de zondageditie van Middelburg Volkoren.

Om 13:30 uur verzorgden we een optreden van een half uur in de Gasthuiskerk, Lange Delft 94 en ….
Om 15:30 uur deden we dit in de Hofpleinkerk, Hofplein 13.
De optredens waren beiden zeer succesvol en gezien het erg warme weer, toch redelijk bezocht.


Drie jubilarissen bij Canticum Novum

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd stilgestaan bij een bijzonder moment: 3 koorleden die hun 25-jarig jubileum vierde. Dat waren Riet Klifman, Adrie Lensink en Jenny Weers. De dames waren verrast, want zij hadden zich niet gerealiseerd dat zij al  zolang op dit koor zaten. De tijd was omgevlogen! Uiteraard werden de jubilarissen in het zonnetje gezet en kregen zij, naast een officiële oorkonde, een mooie bos bloemen uitgereikt. Deze drie vrolijke dames houden zich niet alleen bezig met zingen, maar zetten zich ook op andere manieren in voor Canticum Novum. Riet is actief binnen de actie- en de feest commissie. Denk daarbij aan de nieuwjaarsreceptie, de Koningsdagkraam en het jaarlijkse oliebollen bakken. Adrie bekommert zich om de lief-en leed commissie. Van zieken tot aan huwelijk en nieuwe baby’s. Jenny is voorzitter van de muziek-en concertcommissie. Muziek wordt uitgezocht, solisten geboekt, enzovoort. Aan deze commissie heeft zij haar handen vol, met weer een nieuw concert in aantocht. Gelukkig zijn de dames van plan om nog heel lang bij Canticum Novum te blijven zingen.

Van Barok tot Romantiek

Rozenburgse Courant De Schakel d.d. 17 november 2018:

“Wanneer Canticum Novum een concert geeft in het Muziektheater, is het uitverkocht. Nu ook weer, er werden zelfs stoelen bijgezet. Er was een prachtig programma en Frans Gort bespeelde het orgel. Op het programma prijkte de volgende titel: Van Barok tot Romantiek.  ‘Funeral Music of Queen Mary’ van Henry Purcell werd gezongen, muziek bij de begrafenis van Koningin Mary. Mooie, ingetogen koorzang, afgewisseld met orgelmuziek. De liederen ontroerden menigeen. Frans Gort speelde hierna op orgel ‘Trompet Tune’, en een improvisatie daarop. Het koor schitterde met de uitvoering van ‘Ave Verum‘ van Wolfgang Amadeus Mozart. In ‘Laudate Dominum’, eveneens van Mozart, soleerde dirigente Annemarie van Bragt, begeleid door Frans Gort. Het ‘Requiem Opus 194’ van Joseph Rheinberger is een roep om eeuwige rust. Het bestaat uit 7 delen en een hele opgave om dit in te studeren. Een uitvoering op dit niveau is genieten voor zangers en toehoorders. Dit waren liederen uit de barokperiode.

Na de pauze stonden liederen uit de romantiek op het programma en werden delen uit het ‘Weihnachts-Oratorium’ van Johann Sebastian Bach gezongen. ‘Wie sol ich Dich emphangen’ en ‘Brich an , o Schönes Morgenlicht’ had een sublieme sopraanpartij. De inzet van de zangers was groot. Hierna speelde Frans de ‘D-dur suite’ van Brahms. Dat was wederom een mooie muzikale afwisseling in het programma. Genoten hebben we van ‘Wachet auf’ en Gloria sei Dir gesungen’ uit Cantate 140. Uit de Johannes Passion koraal 68 ‘Ach Herr, lass dein lieb Engelein’. Deze avond was alles mooi, maar dit zeker. Tot slot zong het koor de ‘Missa-Brevis d-minor’ van Wolfgang Amadeus Mozart, bestaande uit 5 delen. Het publiek was zeer enthousiast. Een buitengewone prestatie van koor, dirigent en organist. Geweldig. Zeer terecht werden ze beloond met een staande ovatie, tot twee maal toe. ”

Cést la Vie

Het concert Cést la Vie, op 11 november 2017, werd door onze bas Piet Buijsman ditmaal als toeschouwer bijgewoond. Hoewel meezingen natuurlijk vele malen leuker is, is het ook wel eens heel fijn is, om een optreden op deze manier bij te wonen.

Piet: “Als koorlid mis je toch vaak de totale klank van een lied, zeker als je hier en daar nog met de noten worstelt.
Ik heb ontzettend genoten van jullie optreden! Jullie enthousiasme was groot en wat hebben jullie het publiek laten ervaren hoe veelzijdig ons koor is. Het was een hele sfeervolle avond met veel belangstelling. Mijn complimenten aan de organisatie. Alles klopte: het programma zat goed in elkaar; de afwisseling van koorzang, orgel en trompet, de liederen die a capella werden gezongen, afgewisseld met begeleiding van Frans  en ook de kleding van het koor was heel elegant. Het geheel werd door Mariette stijlvol aan elkaar gepraat.
Natuurlijk was ik heel benieuwd naar de uitvoering van Messe la Bataille. Jullie hebben er iets moois van gemaakt. Ook het “Sicut Servus” en “Cantique de Jean Racine” werden prachtig uitgevoerd. Je hoort dat we deze liederen graag zingen en de aanwijzingen van Annemarie werden stipt opgevolgd. Het “wereldlijke blok” werd enthousiast uitgevoerd en het was goed te horen dat jullie hier plezier aan beleefden.
Het laatste blok van de drie Sanctussen vormde een goed samenspel tussen Frans Gort en het koor. Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat dit zó mooi zou klinken. Het Sanctus van Fauré met de solo van Annemarie werd heel gevoelig gezongen en had van mij, qua sfeer, een mooie afsluiting van het concert mogen zijn.
In het slotwoord heeft Bauke mij teveel eer toebedeeld: de bassen hebben zich, ook zonder mij, zich van hun beste kant laten zien.
Piet.”

Aan het concert werd medewerking verleend door Frans Gort, orgel, en Gerard Wolfert op trompet