Het koor

Het Koor

Canticum Novum is in vele opzichten een gemengd koor. Niet alleen wat betreft samenstelling: jong en oud, mannen en vrouwen, van alle gezindten. Ook wat betreft muziekkeuze: oude muziek en werken van eigentijdse componisten en alles wat daar tussen in zit; een veelzijdig repertoire.

Lees meer

* * * * * * * * * *

Dirigent

Canticum Novum staat onder de deskundige en
bezielende leiding van Annemarie van Bragt.

Lees verder

* * * * * * * * * *

Bestuur

Voor de contactgegevens, gaat u naar de pagina:

Bestuur

* * * * * * * * * *

Sponsors

Christelijk Gemengd Koor Canticum Novum weet zich gesteund door de sympathie van velen.
Een aantal van hen heeft hun waardering voor het koor tot uiting gebracht door zich aan te melden als sponsor.
Naast de geldelijke bijdrage, geven zij een belangrijke morele steun aan ons koor.

Draagt ook u ons koor een warm hart toe?
Word dan vandaag nog vriend van Christelijk Gemengd Koor Canticum Novum!

Lees verder

* * * * * * * * * *