Canticum Novum is weer life!

Het is weer ouderwets rumoerig in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg. Wel een beetje de omgekeerde wereld: om voldoende ruimte te kunnen houden zitten de koorleden voorlopig in de zaal in plaats van op het podium. Maar ook met afstand wordt er druk met elkaar gepraat en nieuwtjes uitgewisseld. En wat klinkt het zingen toch weer mooi! Anderhalf jaar Zoom-repetities hebben echt hun vruchten afgeworpen. Onder leiding van Annemarie van Bragt wordt het repertoire nu in rap tempo ingestudeerd en de koorklank is gelijk weer als vanouds. De koorleden en dirigente zijn heel blij dat ze elkaar weer kunnen zien, maar nog blijer dat ze elkaar weer kunnen horen zingen.

En er is nog meer goed nieuws: er is weer ruimte voor nieuwe aanwas! Dus wie er over denkt om in een koor te gaan zingen: wij repeteren op woensdagavond van 19:45 tot 22:00 uur in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg. Belangstellenden kunnen gewoon voorafgaand aan de repetitie binnenlopen, of contact opnemen via: secretaris.canticumnovum@gmail.com.

Eerste repetitie-avond na vele, vele Zoomsessies!