Cést la Vie

Het concert Cést la Vie, op 11 november 2017, werd door onze bas Piet Buijsman ditmaal als toeschouwer bijgewoond. Hoewel meezingen natuurlijk vele malen leuker is, is het ook wel eens heel fijn is, om een optreden op deze manier bij te wonen.

Piet: “Als koorlid mis je toch vaak de totale klank van een lied, zeker als je hier en daar nog met de noten worstelt.
Ik heb ontzettend genoten van jullie optreden! Jullie enthousiasme was groot en wat hebben jullie het publiek laten ervaren hoe veelzijdig ons koor is. Het was een hele sfeervolle avond met veel belangstelling. Mijn complimenten aan de organisatie. Alles klopte: het programma zat goed in elkaar; de afwisseling van koorzang, orgel en trompet, de liederen die a capella werden gezongen, afgewisseld met begeleiding van Frans  en ook de kleding van het koor was heel elegant. Het geheel werd door Mariette stijlvol aan elkaar gepraat.
Natuurlijk was ik heel benieuwd naar de uitvoering van Messe la Bataille. Jullie hebben er iets moois van gemaakt. Ook het “Sicut Servus” en “Cantique de Jean Racine” werden prachtig uitgevoerd. Je hoort dat we deze liederen graag zingen en de aanwijzingen van Annemarie werden stipt opgevolgd. Het “wereldlijke blok” werd enthousiast uitgevoerd en het was goed te horen dat jullie hier plezier aan beleefden.
Het laatste blok van de drie Sanctussen vormde een goed samenspel tussen Frans Gort en het koor. Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat dit zó mooi zou klinken. Het Sanctus van Fauré met de solo van Annemarie werd heel gevoelig gezongen en had van mij, qua sfeer, een mooie afsluiting van het concert mogen zijn.
In het slotwoord heeft Bauke mij teveel eer toebedeeld: de bassen hebben zich, ook zonder mij, zich van hun beste kant laten zien.
Piet.”

Aan het concert werd medewerking verleend door Frans Gort, orgel, en Gerard Wolfert op trompet